Na skutek zażaleń złożonych przez Kancelarię postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia stwierdził niezasadność zatrzymania właściciela PIWPAW przez funkcjonariuszy policji w dniu 10 i 25 marca 2021 roku.

Kancelaria przekonała również Sąd, że podjęte przez funkcjonariuszy środki przymusu miały charakter nieprawidłowy. Chodzi w szczególności o słynne obrazki z zatrzymania, które obiegły media społecznościowe, na których policjanci klęczą na głowie właściciela lokalu, używają w stosunku do niego miotacza gazu, czy też dźwigni na stawy.

Rozstrzygnięcie Sądu otwiera możliwość do dochodzenia przez właściciela odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie w trybie art. 552 § 4 k.p.k oraz dalszych roszczeń na drodze cywilnej. W oczekiwaniu na uzasadnienie sądu nie jest również wykluczone złożenie przez Kancelarię zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy policji.

Na skutek zażalenia uchylono również wszelkie stosowane w sprawie środki zapobiegawcze.

To kolejny, po udaremnieniu wniosku o tymczasowe aresztowanie właściciela PIWPAW, sukces Kancelarii w obronie przed działaniami organów ścigania.

Kancelarię reprezentowali w sprawie r.pr. Wojciech Szymczak i adw. Marcin Baranowski.