Nieruchomości

Wiedza i doświadczenie to podstawa w branży nieruchomości.

Specjaliści BS&W Legal łączą wiedzę z doświadczeniem, aby zapewnić dostosowaną do Państwa potrzeb i kompleksową opiekę prawną w procesie transakcji, przedmiotem której jest nieruchomość.

Od sprzedaży i zakupu po projektowanie, budowę i rozwój, leasing, zarządzanie obiektami i aktywami, finansowanie oraz rozstrzyganie sporów – mamy dla Ciebie pełną ochronę. Możesz polegać na naszym praktycznym doświadczeniu na rynkach lokalnych jak i osiągnięciach w obsłudze dużych transakcji nieruchomościowych, zarówno na rzecz firm deweloperskich, inwestycyjnych oraz funduszy.

Niezależnie od tego, czy jesteś deweloperem, kupującym, sprzedawcą czy finansistą przy mniejszych lub większych zleceniach: każdą sprawę traktujemy priorytetowo. Dzięki naszej rozległej znajomości branży i rynku nieruchomościowego nasz zespół pomoże zidentyfikować potencjalne zagrożenia i właściwie je zabezpieczyć, dobrać odpowiednią strukturę transakcji (zarówno w modelu shell and core, asset deal, share deal, jak również przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa), wynegocjować kontrakt budowlany oraz dobrać właściwą formę finansowania przez banki, firmy leasingowe lub fundusze.

Audyt prawny nieruchomości (due diligence)

Przy udziale specjalistów branżowych, prowadzimy badanie sytuacji prawno – ekonomicznej nieruchomości w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń kontraktowych, zarówno w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, związanych z nieruchomością obciążeń oraz zobowiązań, możliwości realizacji określonej inwestycji budowlanej na gruncie, czy uzyskania określonego poziomu finansowania. Analizujemy związane z nieruchomością umowy najmu, dzierżawy bądź serwisowe, jak również koszty i zobowiązania – elementy istotne dla określenia współczynników NOI czy YIELD.

Nabycie nieruchomości

W zależności od rodzaju nieruchomości oraz etapu realizacji danej inwestycji nieruchomościowej, pomagamy w doborze najbardziej optymalnej i bezpiecznej struktury transakcji – od tradycyjnego zakupu nieruchomości w modelu asset deal, poprzez transakcję w modelu shell & core po transakcje nabycia podmiotu kontrolującego nieruchomość (tzw. share deal).

Nasz zespół pomoże ustrukturyzować zarówno transakcje nabycia gruntów inwestycyjnych, jak również obiektów w budowie, czy gotowych obiektów.

Przygotowanie i realizacja inwestycji

Nasz zespół zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej, począwszy od właściwego zabezpieczenia kontraktu z projektantem zarówno w zakresie przygotowania projektu inwestycji, nadzoru autorskiego i gwarancji w zakresie praw autorskich, po negocjacje i przygotowanie umów o roboty budowlane, umów z podwykonawcami, umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego czy umowy z inżynierem kontraktu, w tym również w reżimie kontraktowym w warunkach FIDIC.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne dla wykonawców i inwestorów już na etapie koncepcji i założeń planowanych projektów inwestycyjnych, jak również na etapie realizacji w postępowaniach administracyjnych w procesie budowlanym, między innymi w celu uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych. Weryfikujemy także na rzecz banków umowy służące wykonaniu inwestycji budowlanych pod kątem ryzyka finansowego (np. umowa z generalnym wykonawcą, umowa z inżynierem kontraktu).

Komercjalizacja

Odpowiednio wynegocjowane i zabezpieczone umowy najmu lub dzierżawy budują rzeczywistą wartość obiektu komercyjnego, zarówno centrum handlowego, jak i obiektu logistycznego.

Poprowadzimy w twoim imieniu negocjacje umów najmu powierzchni realizowanego obiektu inwestycyjnego, m. in. zapewniając odpowiednie zabezpieczenie rozliczeń w zakresie czynszu, opłat eksploatacyjnych oraz fitoutu powierzchni najmu czy odpowiedniego standardu wykończenia i właściwe określenie terminu oddania powierzchni najmu do użytkowania.

Finansowanie

Transakcje finansowania nieruchomości występują w wielu kontekstach – inwestycyjnym/budowlanym, deweloperskim, strukturalnym, funduszowym, hipotecznym czy leasingowym.

Dzięki ścisłej współpracy z wieloma podmiotami branżowymi, które specjalizują się w finansowaniu inwestycji nieruchomościowych, pomożemy Państwu w doborze właściwej formy finansowania do realizowanego celu inwestycyjnego, od rozwiązań w zakresie finansowania budowy różnorodnych obiektów po finansowanie kosztów zakupu.

Wsparcie asset management

Ukończyłeś projekt inwestycyjny, zarządzasz obiektem komercyjnym, handlowym, magazynowym, akademikowym czy aparthotelowym? Zdobyte dotychczas doświadczenie pozwala nam na oferowanie najwyższej jakości usług wspierających skuteczne i efektywne zarządzanie portfelem nieruchomości komercyjnych, takich jak biura akademiki studenckie, aparthotele, centra handlowe, czy też powierzchnie magazynowe i logistyczne.

Zespół naszych specjalistów zapewni kompleksowe doradztwo prawne wspierające asset management obiektu komercyjnego, zarówno na etapie komercjalizacji, jak również rekomercjalizacji obiektu, w szczególności w zakresie bieżącej obsługi zawartych umów najmu (negocjowanie aneksów oraz umów rekomercjalizacyjnych, prowadzenie korespondencji z najemcami, reprezentacja w sporach z najemcami), egzekucji roszczeń względem najemców, czy negocjowania i zawierania umów serwisowych.

Spory kontraktowe

Wiemy doskonale, że nie wszystkie transakcje, nie tylko nieruchomościowe, kończą się happy endem. Spory w biznesie nie są niczym niezwykłym. Twój kontrahent może np. podejmować działania, które mają doprowadzić do odejścia od umowy i kwestionuje zawarte w niej zapisy.  Czasem umowa przedwstępna, już po kilku miesiącach od jej podpisania staje się wręcz kamieniem w bucie lub w międzyczasie pojawia się nowa, atrakcyjniejsza opcja na inwestycję.

Szukasz wówczas drogi wyjścia z niekorzystnej transakcji lub poszukujesz najmniej kosztownych opcji, aby porzucić wcześniejszy pomysł.

Spory są nieodłącznym elementem rynku, ale sztuką jest wiedzieć jak je rozwiązywać – tam gdzie jest to możliwe szybko i mądrze, tam gdzie partner biznesowy nie pozwala – zdecydowanie i przy użyciu wszystkich dostępnych prawem środków, wyprzedzając ruchy drugiej strony.

Nasze doświadczenie i praktyka pokazują, że nie ma praktycznie takiej umowy, z której nie dałoby się wyjść oraz takiej sytuacji, w której nie udałoby się znaleźć rozsądnych warunków dla rozstania z partnerem biznesowym. Nie działamy przy tym jedynie jak prawnicy, wykazując się dużym wyczuciem biznesowym

Kancelaria oferuje swoją pomoc w rozwiązywaniu i antycypowaniu podobnych konfliktów na każdej płaszczyźnie biznesowej, nie tylko nieruchomościowej.

Skontaktuj się

Potrzebuję pomocy w:
Wyrażam zgodę na: