Sprawy karne

Prowadzenie biznesu w Polsce, nieuchronnie wiąże się z ryzykiem powstania odpowiedzialności karnej lub mylnego zinterpretowania podjętych działań rozwojowych przez organy ścigania.
W takich sytuacjach konieczne jest szybkie i zdecydowane działanie.

Nasz zespół doświadczonych prawników wspiera swoich klientów, szczególnie przedsiębiorców, w sytuacjach, kiedy niezależnie od własnej woli zmuszeni są do kontaktów z organami ścigania, czy to w charakterze świadka, podejrzanego lub pokrzywdzonego. Kompleksowo wspieramy przez całe postępowanie, w tym przed sądem.

Doradzamy realne i korzystne rozwiązania, które pozwalają podjąć odważną obronę własnych racji lub doprowadzić do szybkiego zakończenia sprawy i niwelacji stresu. 

Pomoc prawną naszym klientom świadczymy w języku polskim, angielskim i niemieckim. 

White collar crimes

Mamy świadomość, że plany przedsiębiorców w Polsce mylnie interpretowane są przez organy ścigania – poważne zamiary biznesowe interpretowane są często jako oszustwo, a czyny wypełniające znamiona przestępstw umykają uwadze śledczych. Najczęstsze zarzuty w tym zakresie dotyczą przestępstwa oszustwa z art. 286 k.k. oraz działania na szkodę spółki z art. 296 k.k.

Specjalizujemy się również w przestępstwach związanych z ustawą o obligacjach i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sprawy aresztowe

Świadczymy naszym klientom kompleksową pomoc w sprawach w których zostali oni zatrzymani – począwszy od chwili pozbawienia wolności, przesłuchania oraz na posiedzeniu w przypadku skierowania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.  Jeżeli orzeczono najsurowszy środek zapobiegawczy, staramy się przekonać sąd o niezasadności jego przedłużenia lub zastosowania innych, wolnościowych środków zapobiegawczych.

Nasza pomoc obejmuje również obronę klienta w przypadku prowadzenia czynności przeszukania.

W przypadku niesłusznego zatrzymania reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz w charakterze pokrzywdzonego w sprawie o przekroczenie uprawnień, tj. przestępstwo z art. 231 k.k.

Przestępstwa powszechne

Wspieramy naszych klientów we wszelkich sprawach, w których występować mogą w charakterze podejrzanego, świadka lub pokrzywdzonego. Nasza specjalizacja obejmuje m.in. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu komunikacji (w tym prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a k.k.), przestępstwa przeciwko wolności (np. groźby karalne z art. 190 k.k.), niestosowanie się do orzeczonych środków karnych (art. 244 k.k.), naruszenia nietykalności cielesnej i czynnej napaści na funkcjonariusza (art. 222 i 223 k.k.) 

Skontaktuj się

Potrzebuję pomocy w:
Wyrażam zgodę na: