Nasz zespół

Marcin Jakub Baranowski

Adwokat

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu doradztwa prawnego.

Specjalizuje się badaniu stanu prawnego nieruchomości oraz strukturyzowaniu transakcji nieruchomościowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo kontraktowe klienta. W imieniu swoich klientów opracowuje projekty umów, opinii prawnych oraz wszelkich dokumentów transakcyjnych, jak również prowadzi postępowania administracyjne i spory sądowe. Zdobyte  doświadczenia pozwalają mu na przewidywanie zagrożeń wynikających z danej transakcji i ich właściwą antycypację, a w efekcie zabezpieczenie interesów klienta, w ramach negocjowanego kontraktu.

W swojej bogatej w doświadczenia karierze świadczył doradztwo prawne na rzecz podmiotów z branży nieruchomościowej, inwestycyjnej, budowlanej, transportowej oraz odzieżowej.

Wyznaje filozofię, zgodnie z którą rola prawnika w doradztwie na rzecz konkretnego podmiotu wymaga elastyczności w doborze proponowanych rozwiązań i ich dostosowywaniu do rozwoju i aktualnych potrzeb klienta.

Wybrane doświadczenia:

  • Strukturyzacja transakcji nieruchomościowych (w szczególności nieruchomości komercyjnych o charakterze handlowym, magazynowym oraz akademikowym) o łącznej wartości 500.000.000 zł;
  • Prowadzenie negocjacji kontraktów nabycia nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym, mieszkalno-biurowym, obiektów typu senior living, condo oraz hotelowym;
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw posiadających zobowiązania o wartości do 250.000.000 zł, w tym tworzenie nowej struktury organizacyjnej, zabezpieczenie aktywów i majątku przed ich utratą, wsparcie klienta w procesie pozyskiwania różnorodnych form finansowania oraz prowadzenie negocjacji z wierzycielami; 
  • Negocjacje warunków kontraktów budowlanych oraz doradztwo na rzecz inwestora od etapu przygotowania inwestycji budowlanych do realizacji aż do momentu ich oddania do użytkowania na rzecz inwestora;
  • Prowadzenie sporów budowlanych zarówno w imieniu generalnych wykonawców jak i inwestorów, w tym z tytułu naliczonych kar umownych, zasadności odstąpienia od umowy o roboty budowlane, wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych;
  • Obsługa prawna ogólnopolskiego pośrednika ubezpieczeniowego w sporze sądowym wynikającym z umów agencyjnych zawartych z największym ubezpieczycielem w Polsce.

Skontaktuj się

Potrzebuję pomocy w:
Wyrażam zgodę na: