Nasz zespół

Mateusz Zagórski

Aplikant Radcowski

Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie z 7 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradztwa prawnego.

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz spółek prawa handlowego oraz podmiotów korporacyjnych w obszarze prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Aktywnie uczestniczy we wsparciu procesów kształtowania transakcji typu joint-venture, badania stanu prawnego nieruchomości nabywanych przez klientów kancelarii oraz przygotowania dokumentacji w toku transakcji nabycia nieruchomości. Wspiera również wielowątkowe spory korporacyjne pomiędzy spółką, właścicielami i członkami organów spółek a wierzycielami.

Wybrane doświadczenia:

  • Bieżąca obsługa korporacyjna grupy kapitałowej składającej się z ponad 60 podmiotów (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe);
  • Prowadzanie procesu badania prawnego spółek oraz innych podmiotów gospodarczych w kierunku określenie zasad przekształcania, połączenia, restrukturyzacji oraz likwidacji działalności;
  • Udział w strukturyzowania umów inwestycyjnych opartych o zasady funkcjonowania podmiotów typu joint-venture;
  • Udział w badaniu stanu prawnego inwestycji nieruchomościowych, w tym kontraktów dotyczących badanej nieruchomości.

Skontaktuj się

Potrzebuję pomocy w:
Wyrażam zgodę na: