Nasz zespół

Wojciech Szymczak

Radca prawny

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie z 12 – letnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradztwa prawnego.

Specjalizuje się w poszukiwaniu struktur umożliwiających realizację planów biznesowych w sposób bezpieczny i skuteczny w relacji do wielu regulacji prawnych, często cechujących się odmiennym podejściem. Świadczy aktywne doradztwo na rzecz spółek w szerokim zakresie transakcji nieruchomościowych, prawa korporacyjnego, prawa kontraktów, opracowywania i wdrażania strategicznych zmian w strukturze organizacyjnej, jak również prowadząc w ich imieniu postępowania administracyjne i spory sądowe. Wspiera klientów w procesach analizy i monitoringu ryzyka regulacyjnego oraz w procesach restrukturyzacyjnych. 

W swojej bogatej w doświadczenia karierze świadczył doradztwo prawne na rzecz podmiotów z branży nieruchomościowej, inwestycyjnej, budowlanej, transportowej oraz paliwowej.

Wybrane doświadczenia:

  • Strukturyzacja transakcji nieruchomościowych w formacie zarówno shell and core, assetdeal, sharedeale, jak również fuzji przedsiębiorstw o łącznym wolumenie przekraczającym kwotę 500.000.000 zł;
  • Strukturyzacja procesu fuzji, przejęcia lub nabycia przedsiębiorstwa – aktywne uczestnictwo w nabyciu przedsiębiorstwa z branży chłodniczej o zasięgu ogólnopolskim przez jedno z największych na polskim rynku przedsiębiorstw z branży soków oraz produktów mrożonych;
  • Doradztwo na rzecz zarządcy infrastruktury kolejowej o zasięgu ogólnopolskim oraz instytutów rynku kolejowego, w tym prowadzenie sporów sądowych z największymi polskimi przewoźnikami kolejowymi, jak również uczestnictwo w procesie wdrażania systemu komunikacji w standardzie ERTMS/ETCS spójnym dla infrastruktury kolejowej na obszarze Unii Europejskiej;
  • Aktywne doradztwo na rzecz podmiotów wymagających wsparcia w procesie restrukturyzacji, w szczególności w obszarach odpowiedniego przygotowania struktury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz zabezpieczenia aktywów i majątku reprezentowanych podmiotów, ustalenia pod względem formalnoprawnym oraz czasowym procesu pozyskania finansowań pomostowych oraz uczestnictwa w procesie negocjacji kontraktów typu standstill z wierzycielami reprezentowanego podmiotu. 

Skontaktuj się

Potrzebuję pomocy w:
Wyrażam zgodę na: