Tabela frankfurcka na pomoc w przypadku zmarnowanego urlopu

Za zmarnowany urlop należy się zadośćuczynienie Ile odszkodowania za nieudane wakacje? W trakcie trwania wycieczki klienci zgłosili organizatorowi nieprawidłowości związane m.in. z zagrzybieniem pokoju, brakiem czystości, nieprzyjemnymi zapachami oraz insektami. Nie zostały one usunięte przez obsługę hotelu do zakończenia imprezy turystycznej, a zaproponowane przez organizatora polubowne rozwiązanie nie zostało uznane przez klientów za satysfakcjonujące. W […]

Śmierć przedsiębiorcy – warto zadbać o zarząd sukcesyjny

Umiera przedsiębiorca – co z firmą? Umiera właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej – i co dalej? Do kancelarii zgłosił się niedawno klient, który został postawiony przed tym pytaniem. Bliska mu osoba pozostawiła po sobie jednoosobową działalność gospodarczą, o której szerzej nie było wiele wiadomo. Wkrótce po śmierci do rodziny zmarłego zaczęli zwracać się pracownicy i kontrahenci […]

Podwykonawco, zadbaj o swoje interesy – zgłoś się do inwestora

Lata mijają, a praktyka wciąż niezmienna Wprawdzie nowelizacja art. 647(1) k.c. świętować będzie wkrótce 5 urodziny, jednakże w naszej praktyce sądowej w dalszym ciągu spotykamy się z nieznajomością jego brzmienia przez podwykonawców, innego rodzaju niefrasobliwością, czy też brakiem pilnowania własnego interesu. Skutkuje to wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami i wręcz dramatami ludzkimi oraz niepotrzebnymi procesami sądowymi, w […]

Kancelaria wygrywa spór o zwrot kary umownej.

Spór toczył się na tle prawa do naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy Nieważne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy o roboty budowlane w sytuacji niespełnienia świadczenia o charakterze stricte pieniężnym – tak w skrócie brzmi sentencja wyroku w sprawie prawomocnie wygranej przez Kancelarię. To kolejne potwierdzenie stanowiska przyjętego przez […]

ZUS nie może opierać się wyłącznie na PKD

Dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, którym na początku roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił pomocy z uwagi na błędny kod PKD. Kryterium to nie jest bowiem decydujące dla uzyskania świadczenia w postaci m.in. zwolnienia z obowiązku opłacania składek. Kancelaria zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie niekorzystne dla klienta rozstrzygnięcie organu rentowego, który odmówił zwolnienia z […]

Zatrzymania właściciela PIWPAW niezasadne

Na skutek zażaleń złożonych przez Kancelarię postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia stwierdził niezasadność zatrzymania właściciela PIWPAW przez funkcjonariuszy policji w dniu 10 i 25 marca 2021 roku. Kancelaria przekonała również Sąd, że podjęte przez funkcjonariuszy środki przymusu miały charakter nieprawidłowy. Chodzi w szczególności o słynne obrazki z zatrzymania, które […]

Czy Sanepid może zamknąć mój biznes?

Kolejny tydzień buntu przedsiębiorców wskazuje, że Inspekcja Sanitarna zamierza karać niepokornych na dwa sposoby – karą pieniężną 30.000 zł lub, co jest nowością, „nakazem zaprzestania działalności”. Wydaje się, że jeden Powiatowy Inspektor Sanitarny nie jest równy drugiemu i również wśród urzędników powstała konsternacja w jaki sposób odpowiedzieć na coraz większą fale buntów. Pokazuje to tylko, […]

Prawa Policji w trakcie kontroli Sanepid

28.01.2021 Rada Ministrów ogłosiła, że o co najmniej 2 tygodnie przedłuży restrykcje związane z zamknięciem gastronomii. Bunt przedsiębiorców będzie zatem trwać nadal i zapewne nabierać na sile. Po dwóch tygodniach trwającego protestu i udziale w kilku kontrolach mamy pierwsze spostrzeżenia. Policja nadużywa uprawnień Dotychczasowo udział w czynnościach brali urzędnicy Inspekcji Sanitarnej, którzy na wątpliwej podstawie […]

Zalety Due Diligence

Due diligence pochodzi z prawa amerykańskiego i oznacza bezpośrednio „należytą staranność”, a więc instytut odpowiedzialności cywilnej. Występuje w ogólnej praktyce międzynarodowej w wielu kontekstach i jest odpowiedzią na funkcjonującą maksymę w prawie amerykańskim